Obliczenia techniczne oraz pomiary ochronne

Drukuj

Wykonujemy w sposób profesjonalny standardowe pomiary elektryczne, które potwierdzamy dokumentacj? sporz?dzon? w oparciu o dedykowane oprogramowanie.

Pomiary wykonujemy przy pomocy mierników i urz?dze? pomiarowych posiadaj?cych zawsze aktualne certyfikaty.

  • pomiar rezystancji izolacji
  • pomiar rezystancji uziemie? i rezystywno?ci gruntu
  • pomiar impedancji p?tli zwarcia
  • badanie skuteczno?ci ochrony przed dotykiem po?rednim przez samoczynne wy??czenie zasilania w obwodach z wy??cznikami ró?nicowopr?dowymi
  • pomiar ci?g?o?ci przewodów ochronnych
  • badania i pomiary eksploatacyjne urz?dze? o?wietlenia elektrycznego
  • badania i pomiary eksploatacyjne urz?dze? piorunochronnych

 

 

Ta strona u?ywa plików Cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody u?ytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information