O nas

Drukuj

Firma Majos zosta?a za?o?ona w 1995 roku przez Tomasza Osieckiego. 15-letnie do?wiadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu urz?dze? oraz zarz?dzaniu projektami pozwala na skuteczn? i kompleksow? realizacj? przedsi?wzi?? inwestycyjnych. Jeste?my profesjonalistami, czego dowodem s? nasze referencje oraz d?ugoletnia i owocna wspó?praca z naszymi klientami. W bran?y stawiamy na wysok? jako?? ?wiadczonych us?ug.

Zdobyte do?wiadczenie i technologia produkcji pozwalaj? firmie realizowa? niestandardowe zamówienia dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów i nietypowych wymaga? technicznych. W?asny park technologiczny daje gwarancj? najwy?szej jako?ci oferowanych us?ug i produktów oraz zapewnia nowoczesn? i efektywn? technologi? realizacji niestandardowych zamówie?.

Specjalizujemy si? przede wszystkim w produkcji systemów sterowania i automatyki dla przemys?u spo?ywczego, chemicznego i farmaceutycznego - równie? w strefie zagro?onej wybuchem.

Ta strona u?ywa plików Cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody u?ytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information