poniedziałek, sierpnia 02, 2021
O NAS

Us?ugi

1. Szafy sterownicze – oferujemy kompleksowe us?ugi: projektowanie, wykonawstwo, certyfikacj?, monta?, serwis i wizualizacj? szaf sterowniczych w tym równie? w strefie zagro?onej wybuchem w oparciu o dokumentacj? w?asn? lub powierzon?.

2. Obudowy ze stali nierdzewnej – produkujemy obudowy z materia?u 304 oraz 316 (mat, poler) w ka?dym wymiarze wskazanym przez klienta w tym równie? obudowy o nietypowych kszta?tach. Charakteryzuj? si? doskona?ymi parametrami technicznymi i wysokimi standardami jako?ci. Obudowy s? potwierdzone znakiem CE

3. Obliczenia techniczne oraz pomiary ochronne

4. Naprawy maszyn przemys?owych i urz?dze? spawalniczych

5. ?lusarstwo artystyczne – nasze produkty wykonywane s? ze stali nierdzewnej - wed?ug w?asnych standardów oraz wed?ug projektów indywidualnych

6. Balustrady i por?cze ze stali nierdzewnej - wed?ug w?asnych standardów oraz wed?ug projektów indywidualnych

?wiadczymy nast?puj?ce us?ugi w zakresie instalacji elektrycznych:

 • Sterowanie i automatyka
 • Rozdzielnie elektryczne
 • automatyka przemys?owa
 • okablowanie strukturalne
 • instalacje niskonapi?ciowe
 • zabezpieczenia przeciwpora?eniowe, przeci??eniowe, przeciwprzepi?ciowe.
 • pomiary ochronne

Wykonujemy monta? o?wietlenia:

 • wewn?trznego tradycyjnego i halogenowego
 • zewn?trznego budynków
 • placów i obiektów
 • pomieszcze? technicznych, warsztatów, gara?y
 • budowlanego

 


Przyk?adowe realizacje:

 

MAJOS

MAJOS Bo?ena Schlueter

ul. Lubelska 36
10-408 Olsztyn
NIP 7392758450

Siedziba firmy i zak?ad produkcyjny:

ul. Lubelska 36
10-408 Olsztyn
Tel./fax 089 5320494
Mail: majos@majos.olsztyn.pl

Ta strona u?ywa plików Cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody u?ytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information